සීත සෘතු ඔලිම්පික් අබියස උ.කොරියා හමුදා පෙළපාළි

දකුණු කොරියාවේදී සීත සෘතු ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උලෙළ ඇරඹීමට දිනක් තිබියදී උතුරු කොරියාව සිය 70 වැනි සංවත්සර හමුදා පෙළපාලිය පැවැත්වීමට සූදානම් වෙයි.

උතුරු කොරියානු හමුදාව බිහිකිරීමට උරදුන් අය සිහිකරමින් සෑම වසරකදීම පැවැත්වෙන මෙම හමුදා පෙළපාළිය පසුගිය වසර 40ක කාලය පුරා අප්‍රේල් මාසයේදී පවත්වා තිබුණි.

කෙසේ වෙතත්, මෙම වසරේදී එය පෙබරවාරි 08 වැනිදා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බව ප්යොන්ග්යැන්ග් පාලනය පවසයි.

සියලු දෙනා ක්‍රීඩාව දෙස උනන්දුවෙන් බලා සිටින අවස්ථාවක හමුදා පෙළපාලියක් පැවැත්වීමේ ඵලය කුමක්ද යන්න ඇමෙරිකාව මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කර සිටියි.

කෙසේ වෙතත්, උතුරු කොරියාව පවසන්නේ ඕනෑම රටක හමුදාව වඩාත් උසස් කොටස සලකන අතර, ඔවුන්ට උපහාර දැක්වීම සුවිශේෂී ආකාරයෙන් පවත්වන බවයි.