එජාප තනි ආණ්ඩුවක පුවත ජනපති මාධ්‍ය ඒකකයෙන් ප්‍රතික්ෂේපයි

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ තනි ආණ්ඩුවක් හදන්නට ජනපති අනුමැතිය. ලැබී ඇතැයි යන මාධ්‍ය වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.

ඒ බව සඳහන් කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් එවන ලද නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් අනතුරුව ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා අතර ඉදිරි දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳව ඇති වූවා යැයි කියන එකඟතා පිළිබඳව ඇතැම් මාධ්‍ය තුළ විවිධ මත පළ වෙමින් තිබේ.

පළාත් පාලන ආයතනවල බලය පිහිටුවීම හෝ ආණ්ඩුවේ ඉදිරි දේශපාලන කටයුතුපිළිබඳව එවැනි කිසිඳු තීරණයකට හෝ එකඟතාවයකට එළඹ නැති බැවින් එම මාධ්‍ය වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය