බහුතර බලය නැති ආයතනවලට එජාපයේ සහාය එපා – පොහොට්ටුව

බහුතර බලයක් නොමැති පළාත් පාලන ආයතන පවත්වාගෙන යෑමේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහයෝගය. ලබා නොගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

බහුතර බලයක් නොමැති ආයතන පවත්වාගෙන යෑම සඳහා වෙනත් පක්ෂවල සහයෝගය ලබාගැනීමටද තීරණය කර ඇතැයි සඳහන් වේ.

මේ පිළිබඳ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පළාත් පාලන ආයතන සංසදය හා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨයන් අතර ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී විශේෂ සාකච්ඡා පැවැත්වීමටද සැලසුම් කර ඇත.

පළාත් පාලන ආයතන රැස්වීම් මාර්තු මාසයේදී පැවැත්වෙන නිසා ඉදිරි සැලසුම් සියල්ලම විධිමත් හා ක්‍රමවත් ලෙස සකස් කිරීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පළාත් පාලන ආයතන සංසදය තීරණය කර තිබේ.

මීට අමතරව බහුතර බලය ඇති ආයතනවල තනතුරුවලට පත්  කිරීමේදී පලපුරුද්ද, ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය හා කැපවීමෙන් කටයුතු කළ හැකි පිරිස්වලට අවස්ථාව ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබෙන අතර, මීට අමතරව කාන්තා සභිකයන් හා තරුණ සභිකයන්ට වැඩි අවස්ථාවක් ලබාදීමටද තීරණය කර ඇත.

බහුතර බලයක් නොමැති ආයතන සඳහා සහයෝගය ලබාගන්නේ කුමන පාර්ශ්වවලින්ද යන්න ඉදිරි දින දෙක තුළ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.