විදුලි අර්බුදයක්?

පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය නිසා ජලයෙන් විදුලිය නිපදවීම දිනෙන් දිනම අඩු වී යන බවත්, යම් ලෙසකින්. කුමන හෝ බලාගාරයක විදුලි නිෂ්පාදනය නැවතුණහොත් රටට විදුලි අර්බුදයකට මුහුණදීමට සිදුවන බවත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය සඳහන් කරයි.

හදිසි අවශ්‍යතාවකදී භාවිත කිරීමට අතිරේක විදුලි නිෂ්පාදනය කරන ස්ථානයක් නොමැති බවත්, රටට අවශ්‍ය ජනන සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කර තිබුණද එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු නොකරන බවත් එම සංගමයේ කමිටු සාමාජික ඉංජිනේරු අතුල වන්නිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේය.

වියළි කාලගුණ තත්ත්වය දිගටම පැවැතියහොත් මාර්තු මාසය අවසානයේ සිට විදුලි අර්බුදයක් ඇතිවිය හැකි බවද ඔහු කියා සිටියේය.

විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරුවන් ඉදිරිපත් කර තිබෙන 2018 – 2037 ජනන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා ඉංජිනේරුවරුන් තාක්ෂණික කමිටුවලට සහභාගි නොවන බවත්, මේ නිසා හදිසි විදුලිය මිලදී ගැනීමටද හැකියාවක් නොමැති බවත් ඒ මහතා පවසා සිටියේය.

මේ නිසා ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි අවදානම් තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන බලධාරීන් වහාම විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

හදිසි විදුලිය මිලදීගෙන ඉදිරියේදී එන ප්‍රශ්නයට මුහුණදුන්නද, අනාගතයේ ඇතිවන විදුලි අවශ්‍යතාවට මුහුණදීමට බලධාරීන්ට කිසිදු වැඩපිළිවෙළක් නොමැති බවද අතුල වන්නිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේය.