ඉදිරි වසර 2 හමාරක් UNP ආණ්ඩුවක්

ඉදිරි වසර දෙක හමාර තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තීරණය කර ඇති බව. වාර්තාවෙයි.

ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා එක්ව ආණ්ඩුවක් කරගෙන යෑමට කැමති ඕනෑම පක්ෂයකට ආණ්ඩුවට එක්විය හැකි බවටද ඔවුන් තීරණයක් ගෙන ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන 106ක් හිමිව තිබේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුවක් පහිටුවන්නේ නම් කැබිනට් අමාත්‍යධුර සංඛ්‍යාව 30ක් දක්වාත් රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යධුර සංඛ්‍යාව 40ක් දක්වාත් අඩුවෙනු ඇත.

කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතාගෙන් කළ විමසීමකදී ඔහු සඳහන් කළේ තවමත් එවැනි තීරණයක් ගෙන නොමැති බවත් අගමැති හා ජනපති අතර තවත් සාකච්ඡාවක් අද දිනයේදීත් පැවැත්වෙන බවත්ය. 

එම සාකච්ඡාව සඳහා තමන්ද එක්වෙන බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.