යාපනයෙන් ලැබෙන එළවළු නිසා තොග මිලේ අඩුවිමක්

යාපනයෙන් මේ දිනවල දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වෙත විශාල වශයෙන් එළවළු තොග ලැබීමත් සමඟ දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවළු තොග මිල සීඝ්‍රයෙන් පහත වැටී තිබේ.

පසුගිය සතියේ දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබූ එළවළු තොග මිල මේ වන විට විශාල වශයෙන් පහත වැටී ඇත.

සමස්තයක් ලෙස සියලුම එළවළු වර්ග කිලෝවක තොග මිල රුපියල් දහයේ සිට රුපියල් 50 දක්වා වූ උපරිම මිලකට අලෙවි වෙයි.

යාපනය අර්ධද්වීපය ලැබෙන අර්තාපල් අල කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 40 සිට 45 දක්වා වූ මිලකට අලෙවි වන බව වෙළෙන්ඳුන් පවසා තිබේ.

පසුගිය වසරවලට වඩා මෙවර යාපනය අර්ධද්වීපයේ එළවළු අස්වැන්න ඉතාමත් සාර්ථකව පැවතියතියද, තම නිෂ්පාදන වලට මිලක් නොමැති වීම නිසා ගොවීහු දැඩි අසීරුතාවයකට පත්ව තිබේ.