අරාජික කරන මැති ඇමැතිවරුන්ට ඉදිරි මැතිවරණයෙන් සිදුවන දේ ඇමති අර්ජුන කියයි

ජාතික ආණ්ඩුව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම ජනාධිපතිවරයා හා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ වගකීමක් බව. අමාත්‍ය අර්ජුණ රණතුංග පවසනවා. උතුරු පළාත් ඉන්ධන බෙදාහරින්නන් ස‍මග පැවති සාකච්ඡාවකින් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා.

මුදල්වලට යට වී රට අරාජික කරන මැති ඇමැතිවරුන්ට එරෙහිව ඉදිරි මැතිවරණයකදී ජනතාව කටයුතු කරනු ඇති බවයි මෙහිදී වැඩිදුරටත් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.