මත්ස්‍ය අපනයනයෙන් ඩොලර් බිලියන 15ක්

2017 වර්ෂයේදී මත්ස්‍ය අපනයනය හරහා ශ්‍රී ලංකාව විසින් උපයන ලද ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 15ක් ඉක්මවන බවට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙන්නේ අපනයන ආදායමෙන් 44%ක ප්‍රතිශතයක් මුහුදු ආහාර අපනයනය මගින්උපයාගැනීමට හැකිව ඇති බවයි.

කෙසේවුවද, මත්ස්‍ය අස්වැන්නෙන් 40%ක ප්‍රමාණයක් දිනපතා පසු අස්වනු නාස්තියට ලක්වන බව පෙන්වා දෙන අමාත්‍යාංශය අවම වශයෙන් කරවලසඳහා හෝ යොදාගැනීමටඅදාළමසුන් සුදුසු මට්ටමක නොපවතින බවද සඳහන් කර සිටියි.

මේ අතර පසු අස්වනු නාස්තිය වැළැක්වීම සඳහා ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහළ පළමු කාණ්ඩයේ මසුන් වැඩිවශයෙන් ගොඩබිම වෙත රැගෙන ඒම කාර්යක්ෂ්ම කිරීම සඳහා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් 50% සහනාධාර පදනම යටතේ බහුදින ධීවර යාත්‍රා නිපදවීමේ ව්‍යාපෘතියක් 2017 වසරේදී ආරම්භ කෙරිණි. එම ව්‍යාපෘතිය සී නෝර් පදනම විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද අතර ඒ යටතේ අඩි 55ට වඩා දිග බහුදින ධීවර යාත්‍රා 10ක් නිපදවීමට පියවර ගන්නා ලදී.

ඒ අනුව, සී නෝර් පදනම විසින් ප්‍රථම වරට නිපදවන ලද අඩි 59ක දිගින් යුත් බහුදින ධීවර යාත්‍රා දෙකක් දියඹගත කිරීම පසුගියදා මට්ටක්කුලිය පිහිටි සී නෝර් පදනමේ ජැටියේදී සිදුවිය.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය හා මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම කටයුතු සිදු කෙරුණු අතර, එහිදී අමාත්‍යවරයා විසින් එම බහුදින ධීවර යාත්‍රා  දියඹගත කරනු ලැබීය.

මෙම අවස්ථාවට  අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජගත් පී. විජේවීර, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ප්‍රසන්න ගිනිගේ හා සී නෝර් පදනමේ සභාපති ජගත් පෙරේරා යන මහත්වරුද සහභාගිව සිටියහ.