විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන වෘත්තීය සමිති අඛණ්ඩ වර්ජනයකට සැරසෙයි

ඉල්ලීම් කිහිපයකට නිසි විදසුම් ලබා නොදීමට විරෝධය පළ කරමින් මේ මස 28 වනදා සිට අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට සැළසුම් කර ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන වෘත්තීය සමිති කමිටුව පවසයි.

එහි සභාපති එඩ්වඩ් මල්වත්තගේ මහතා සඳහන් කලේ මේ වන විට අදාළ බලධාරීන් දැනුවත් කර ඇතත් මේ වන තෙක් නිසි ප්‍රතිචාර ලැබී නොමැති බවයි.