ජාතික ආණ්ඩුව තාමත් වලංගුයි

ජාතික ආණ්ඩුව තවදුරටත් වලංගු බව අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

අග්‍රමාත්‍යවරයා අද (21) පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ඒමෙන්ම ඒ බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මහ ලේකම් මහින්ද අමරවීර මහතා ද අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී තහවුරු කර ඇති බව සඳහන්ය .