ඉස්සන් ගොවිපලට හොරෙන් විදුලියගත් ව්‍යාපාරිකයාට වැඩ වරදියි

ඉස්සන් ගොවිපලකට හොරෙන් විදුලිය ලබා ගත් බව කියන ව්‍යාපාරිකයෙකුව විදුලි බල මණ්ඩලයේ විමර්ශණ ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඊයේ (20) සවස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කර ඇත.

අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ ආරච්චිකට්ටුව – රාජකදළුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 28 හැවිරිදි ව්‍යාපාරිකයෙකි.

අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති ව්‍යාපාරිකයා ආරච්චිකට්ටුව – කොට්ටගේ ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඔහුගේ ඉස්සන් ගොවිපලට හොරොන් විදුලිය ලබා ගෙන ඇති බවට ලද තොරතුරක් මත මෙම වැටලීම සිදු කර ඇත.

සැකකරුව හලාවත අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

විදුලි බල මණ්ඩලයේ විමර්ශණ ඒකකය විසින් මෙම වැටලීම සිදු කර ඇත.