ජාතික ආණ්ඩුවේ කාලේ දැන් ඉවරයි

ජාතික ආණ්ඩුවේ කාලය පැහැදිලි ලෙසම නිමා වී ඇති බවත් ඒ අනුව පියවර ගත යුතු බවත් හිටපු ජනාධිපති. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

අද(21) බත්තරමුල්ලේදී මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

බත්තරමුල්ල විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය වරාපොල විපස්සි නා හිමිගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ එහි පැමිණියේය.

ඉන් අනතුරුව හිටපු ජනාධිපතිවරයා මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ, අද වන විට ආණ්ඩුවක් රට තුළ නොමැති බවත් රට අස්ථාවර තත්ත්වයට පත්ව ඇති බවයි.

ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා හා මන්ත්‍රීවරු හිතු මනාපෙට කටයුතු කරන බව ද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී වැඩිදුරටත් පැවසීය.

කථානායකවරයා ජාතික ආණ්ඩුවේ කාලය අවසන් වීම සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි තීරණයක් ගත යුතු බව ද හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෙහිදි කියා සිටියේය.