ජර්මනියේ පැරණි මෝටර් රථ ධාවනය තහනම් කරයි

ජර්මනියේ නගර කිහිපයක පැරණි මෝටර් රථ ධාවනය තහනම් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. අධිකරණ නියෝගයකට අනුවයි එම තහනම පනවා ඇත්තේ.

එරට පෙඩරල් පරිපාලන අධිකරණය මගින් මෙම නියෝගය පනවා ඇති බව සදහන්. ඒ අනුව ස්ටුට්ගාට්, ඩුඑසෙල්ඩොර්ෆ්ට් ආදී නගරවල ඩීසල් මෝටර් රථ ධාවනය ඉදිරියේදී තහනම් වනවා. එරට පරිසර සංවිධානයක් මගින් ඉදිරිපත් කළ කරුණු සැළකිල්ලට ගනිමිනුයි මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත්තේ. මේ සමග ලොව පුරා වායු දූෂණය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් රටවල් ද දැඩි තීරණයක් ගැනීමට පෙළඹිය හැකි බව විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දෙනවා.