නිදහස් කුසලානයේදී වෙනස් වෙන ශ්‍රී ලංකා ඇඳුම

එළැඹෙන 06 වැනිදා ඉන්දියාව සහ බංග්ලාදේශය සමග ශ්‍රී ලංකාවේදී ඇරඹීමට නියමිත තුන්කොන් විස්සයි20 නිදහස් කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නිල විස්සයි20 ඇඳුම වෙනස් කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඇඳුමට නව වර්ණ සංයෝජනයක් හඳුන්වා දීමෙන් පසු නිකුත් කරන මෙම ක්‍රිකට් නිල ඇඳුම මින් පෙර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ස්වර්ණමය යුගයේ නිදහස් කුසලානය සඳහා මුල්වරට හැඳ සිටි ඇඳුමට බොහෝදුරට සමාන වෙයි.