ජූනියර් සුපර් ස්ටාර් කිරුළ රොවෙන් අර්ල් දිනාගනී

සිරස ජූනියර් සුපර් ස්ටාර්’ යනු  ලංකාවේ ඉහළ ප්‍රේක්‍ෂක ප්‍රතිචාර ලබාගත් වැඩසටහනකි.  එහි අවසන් මහා තරගය රත්මලාන ස්ටයින් මැදිරියේදී ඊයේ (10දා) පැවැත්වුණු අතර, මෙහි ජූනියර් සුපර් ස්ටාර් කිරුළ දිනා ගනු ලැබුවේ රොවෙන් අර්ල් විසිනි.