පළාත් පාලන ආයතනවල බලය පිහිටුවීමට ශ්‍රී. නි. ප සහය අත්‍යවශ්‍යයි

පළාත් පාලන ආයතන රැසක බලය පිහිටුවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහය අත්‍යවශ්‍ය වී ඇති බව. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ වත්මන් ආණ්ඩුව ජනතාවගේ කැමැත්ත මත බිහිවු ආණ්ඩුවක් බවය.

මාලිම්බඩ ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ෆයිසර් මුස්තාෆා අමාත්‍යවරයා මෙම අඳහස් ප්‍රකාශ කර තිබේ.