සයිටම් සිසුන්ට දෙන උපාධියේ ගැටලුවක් තියනවා

මාලබේ සයිටම් ආයතනයේ සිසුන් සඳහා ලබාදීමට යෝජිත උපාධිය සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් පවතින බව වෛද්‍ය පීඨ දෙමව්පිය සංගමය පවසයි.

එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වෛද්‍ය නිමල් කරුණාසිරි මහතා සඳහන් කළේ අදාළ සිසුන්ට කොතලාවල වෛද්‍ය පීඨයෙන් වෛද්‍ය උපාධිය ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇති බවය.

එහෙත් අදාළ උපාධිය සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති කැබිනට් පත්‍රිකාව ගැටලු සහගත බව නිමල් කරුණාසිරි මහත පැවසීය.