සකුරා පාලම විනාශවීමේ අවධානමක්

මාතලේ ලග්ගල විල්ගමුව ප්‍රදේශයේ වැලි ජාවරම් කරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් විල්ගමුව සකුරා පාලම විනාශවීමේ අවධානමක් පැවතීම පිළිබඳ මාධ්‍යතුළින් වාර්ථාවීමත් සමඟ ඊයේ(13) දින ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් විශේෂ පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට නියමිත බව මාතලේ මහ දිසාපති පවසයි.

ඌව මධ්‍යම උතුරු මැද යන පළාත් තුනහි ජනතාව මෙම පාලම මතින් ගමන් කරනු ලබන අතර මේවන විට වැලිජාවරම් කරුවන් විසින් පාලමේ අත්තිවාරම පැදෙනතුරුම හාරාවැලි ගොඩදමා තිබීම පිළිබඳ වාර්ථා කිරීමත් සමඟ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් විශේෂ ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට නියමිතය.

එම අවස්ථාවට පරිසර අධිකාරිය පතල් හා භුවිද්‍ය කාර්යාංශය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වනරක්ෂණ දෙපාර්තමේනතුව මහවැලි අධිකාරිය ඉඩම් පරීහරණ දෙපාර්තමේනතුව නියෝජනය කරමින් නිලධාරීන් සහභාගි වීමට නියමිත බව මාතලේ මහ දිසාපති ඩී පී ජී කුමාරසිරි මහතා සඳහන් කළේය.