ආණ්ඩුව ගෙදර යවන්න දැන් කාලය එළඹිලා

මේ ආණ්ඩුව හොඳයි කියලා කියන්න කිසිම දෙයක් ඉතිරි වෙලා නෑ. පසුගිය ආණ්ඩුව වෙනස් කළා වාගේ මේ ආණ්ඩුවත් ආපසු හරවා යැවීමට සිදුව ඇතැයි එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අතුරලියේ රතන හිමියෝ සඳහන් කරති. බදුල්‍ලේ පැවැති උත්සව සභාවක් අමතමින් රතන හිමියෝ මේ බව සඳහන් කළහ.
රට බෙදන ව්‍යවස්ථාවක් යෝජනා කරලා මේ රජය ජාතීන් අතර තිබූ සමගිය නැති කළා. හම්බන්තොට වරාය විකුණලා රටේ සම්පතක් අහිමි කරගත්තා. රටේ භාණ්ඩාගාරය මංකොල්ල කෑවා. ඒ නිසා මුදල් ඇමැතිට ගෙදර යන්න වුණා.
දැන් මේ ආණ්ඩුව තහනම් කර තිබූ ග්ලයි‍පොසට් තහනම ඉවත් කරලා පරණ ක්‍රමයට ‍පොහොර දෙන්න යනවා. මේ ආණ්ඩුව ගත්තු හොඳ තීරණයක් ග්ලයි‍පොසට් තහනම් කරන්න ගත්තු තීරණය. ජනාධිපතිවරයා ළඟ ඉන්න කේවට්ටයන් ඒ තීරණය වෙනස් කරලා රජය පරණ පුරුදු විදියට ‍පොහොර බෙදන්න යොමු කරවලා. මේ වැනි කේවට්ටයන්ගේ උපදෙස් අනුව කටයුතු කරන පාලකයන් ගැන ජනතාවට විශ්වාසයක් නෑ. ඒ නිසා මේ රජය වෙනස් කරන්න ජනතාව පෙළ ගැසී සිටින බවද රතන හිමියෝ එහිදී සඳහන් කළහ.