ස්විස්ටර්ලන්ත මහකොමසාරිස් අතුරුදහන් වූවන්ගේ ඥාතීන් හමුවෙයි

යුද සමයේදී උතුරු ප්‍රදේශයෙන් අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් පිළිබඳව තොරතුරු සොයා බැලීම පිණිස ස්විස්ටර්ලන්ත මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් පිරිසක් මේ දිනවල උතුරු පළාතට පැමිණ තිබේ.

ස්විස්ටර්ලන්ත මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් කීප දෙනෙකු කිළිනොච්චියේ කන්දසාමී කෝවිල අසළ වසරකට වඩා වැඩි කාලයක් අඛණ්ඩ විරෝධතාවයක නිරත පිරිස හමු වීමේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් පිළිබදව තොරතුරු විමසා තිබේ.

මෙහිදී අතුරුදන්වූ පුද්ගලයින්ගේ ඥාතීන් විසින් එම නිලධාරීන්ට පවසා ඇත්තේ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් වර්ග දෙකක් සිටින බවය.

ඉන් එක් කොටසක් යුද සමයේදී අතුරුදහන් වූ පිරිස වන අතර අනෙක් පිරිස ආරක්ෂක අංශ විසින් බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කරන ලද පිරිස බවයි.

ආරක්ෂක අංශ විසින් සාක්කි සාධක සහිතව අත්අඩංගුවට ගත් විශාල පිරිසක් දැනට අතුරුදහන් වී සිටින අතර ජීවිත ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ආරක්ෂක අංශ වෙත බාර දෙන ලද විශාල පිරිසක්ද අතුරුදහන් වී ඇති බව කිළිනොච්චියේ විවිධ සංවිධානවල පිරිස ස්විස්ටර්ලන්ත මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ට පවසා තිබේ.

මීට අමතරව බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කරන ලද පුද්ගලයින් විශාල පිරිසක් වෙනුවෙන් මුලතිව් අධිකරණයේ හබයාස්කෝපස් නඩු කීපයක්ද විභාග වෙමින් පවතින බව අතුරුදහන් වූවන් පිළිබදව තොරතුරු සොයාබලන කිළිනොච්චියේ විවිධ සංවිධානවල නියෝජිතයෝ ස්විස්ටර්ලන්ත මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ට පාවසා ඇත.