එජනිස මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්ත මැයි 25 තෙක් රිමාන්ඩ්

හලාවත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්ත. පෙරේරා මහතා සහ ඔහුගේ සොහොයුරා මැයි මස 25 වැනිදා තෙක් රිමාන්ඩ් භාරයේ තබන ලෙස නියෝග කර ඇත.