කොට්ටේ හිටපු නගරාධිපතිගෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට රීට් පෙත්සමක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කොට්ටේ මහ නගර සභාවේ හිටපු නගරාධිපති ජනක රණවක මහතා විසින් රීට් පෙත්සමක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යොමු කර තිබේ.

මහ නගර සභාවට සභිකයින් සංඛ්‍යාව තීරණය කිරීමේ දී සිදුව ඇති අක්‍රමිකතාවයක් හේතුවෙන් මෙම පෙත්සම අද(21) දිනයේ ඉදිරිපත් කළ අද දෙරණ වාර්තාකරු පවසයි.