වල්ලපට්ට තොගයක් අත්අඩංගුවට

නීති විරෝධී ලෙස විදේශයකට රැගෙන යාමට උත්සාහ කිරීමේදී වල්ලපට්ට තොගයක් කටුනායක දී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

සැකකරුගේ ගමන් මල්ල ස්කෑන් යන්ත්‍රයෙන් පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවේයි වල්ලපට්ට තොගය සොයා ගැනුණේ. ඉන්දියාව බලා යාමට පැමිණි මෙම සැකකරු ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. අදාළ වල්ලපට්ට තොගය වැඩිදුර පරීක්ෂණ සදහා කටුනායක රේගුව වෙත භාර කෙරුණා. ඒ අනුව සැකකරුට රුපියල් ලක්ෂයක දඩයක් නියම කළ බව කටුනායක නියෝජ්‍ය රේගු අධ්‍යක්ෂ විපුල මිනුවන්පිටිය මහතා පවසනවා.