මහනුවර සිද්ධියට සම්බන්ධ හමුදා සාමාජිකයින් ගැන පරීක්ෂණ

මහනුවර ප්‍රදේශයේ පසුගියදා ඇතිවු සිද්ධීන්වලට ආරක්ෂක අංශවල සම්බන්ධයක් පවතින්නේ දැයි සොයා බැලීම. සඳහා පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව රජය පවසයි.

මෙම සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් මේ වන විටත් විමර්ශන කණ්ඩායම් කිහිපයක් අදාළ ප්‍රදේශවල පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා සඳහන් කර තිබේ.