ආයුර්වේද වෛද්‍ය කොමසාරිස්වරියගේ ක්‍රියා පිළිවෙතට විරෝධය

බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද වෛද්‍ය කොමසාරිස්වරියගේ අත්තනෝමතික ක්‍රියා පිළිවෙත සම්බන්ධයෙන් දැඩි විරෝධය දක්වන බව රජයේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

එහි සභාපති වෛද්‍ය නිමල් කරුණාසිරි මහතා පැවසුවේ ඇයගේ ක්‍රියා කලාපය සම්බන්ධයෙන් අද දිනයේ දී බස්නාහිර පලාත් ආණ්ඩුකාරවරයා හමුවී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවයි.

ඒ සඳහා නිසි විසදුමක් නොලැබුණහොත් ඉදිරියේදී වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව නිමල් කරුණාසිරි මහතා වැඩිද්රටත් සඳහන් කළේය.