අන්‍යධන සේවකයන්ගේ අවසන් තීරණය අද

වැඩවර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය අවසන් කරන්නේද නැද්ද යන්න පිළිබඳව අද (12) දිනය තුළ තීරණය කරන බව විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුව පවසයි.

එම කමිටුවේ සම සභාපති එඩ්වඩ් මල්ලවත්තගේ මහතා සඳහන් කලේ ඒකාබද්ධ කමිටුව රැස්වී ඒ පිළිඳව අවසන් තීරණයක් ගන්නා බවයි.

ලබන 17 වන දිනට පෙර සේවයට වාර්තා නොකරන සියලු විශ්වවිද්‍යාල පරිවාස, අනියම් සහ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවයේ නියුතු සේවකයින් සේවය අතහැර ගියා සේ සළකන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ඊයේ දැනුම් දෙනු ලැබීය.

ඊට අමතරව එදිනට පෙර සේවයට වාර්තා නොකර තවදුරටත් වැඩවර්ජනයේ යෙදී සිටින ස්ථීර සේවයේ නියුතු විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩල සේවකයින් වර්ජනයේ යෙදී සිටින කාල සීමාව වැටුප් රහිත කාලසීමාවක් ලෙස සැලකීමට ද කටයුතු කරන බව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ්‍ය සඳහන් කළේය.

අදාළ නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් අද දිනයේ සිය ප්‍රතිචාරය දක්වන බවයි විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුවේ සම සභාපති එඩ්වඩ් මල්වත්තගේ මහතා සඳහන් කළේය.