විශේෂ බස් රථ සේවාව තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු උත්සවය නිමා වී ආපසු නගර බලා පැමිණෙන ජනතාවගේ පහසුව වෙනුවෙන් විශේෂ බස් රථ සහ දුම්රිය සේවා ක්‍රියාත්මකයි.

ආපසු නගර බලා පැමිණෙන ජනතාව වෙනුවෙන් ලංගම බස් රථ 5400ක් යොදවා ඇති බවයි ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී පී එච් ආර් ටී චන්ද්‍රසිරි මහතා පැවසුවේ. මෙම මස 25 වනදා දක්වා මෙම විශේෂ බස් සේවා ක්‍රියාත්මකයි.

පී එච් ආර් ටී චන්ද්‍රසිරි – නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මෙහෙයුම්) – ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය ,

” බක් මාසේ ධාවන සැලැස්ම අධියර දෙකකින් ක්‍රියාත්මක කරනවා…එහි පළවෙනි අධියර අප්‍රේල් මාසේ 06 වෙනිදා සිට අප්‍රේල් මාසේ 13 වෙනිදා දක්වා අපි අතිසාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කළා ..අද තමයි අපේ දෙවන අධියර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ …නැවත කොළඹට කියන අධියර බස් 5400ක් පමණ අපි අප්‍රේල් මාසේ 25 වෙනිදා දක්වා ධාවනයට එක් කරලා තිබෙනවා..කෙටි අධියර දෙකක් තිබෙනවා..එකක් තමයි දිවයිනේ බැහැර නගර වල සිට කොළඹ දක්වා ඉලක්ක ගත බස් සේවාව සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටමෙන් නෑදෑ හිතමිතුරන් දැක බලා ගැනීමට යන මගී ජනතාව සඳහා බස් සේවාව සැපයීම …”
උත්සව සමය නිමා කොට ආපසු නගර බලා පැමිණෙන ජනතාවගේ පහසුව වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය සේවාවන් ද ක්‍රියාත්මක වනවා.