මහින්දානන්දට ඇප

ඇප කොන්දේසි සපුරාලීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් ඊයේ(16) දින රක්ෂිතබන්ධනාගාර ගත කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාට ඇප ලබා දී තිබේ.

කොටුව රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් අදාළ ලිය කියවිලි සලකා බලා ඒ මහතාට ඇප ලබා දී තිබේ.

මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීවරයාගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය මේ වන විට මහාධිකරණය හමුවේ පවතින බැවින් ඒ බව ඔප්පු කිරීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් ඒ මහතා ඊයේ දිනයේ රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කළේය.

ඒ අනුව අදාළ ලියකියවිලි අද දිනයේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව කොටුව රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් අදාළ ලිය කියවිලි සලකා බලා ඒ මහතාට ඇප ලබා දී තිබේ.