හදවත් සැත්කම් කිරීමට වෛද්‍ය රිචඩ්ට අනුමැතිය

එංගලන්ත ජාතික හෘද හා උරස් කුහර පිළිබඳ විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය රිචඩ් පර්මින් මහතාට කරාපිටිය ශීක්ෂණ රෝහලේ දී නැවත හදවත් සැත්කම් කිරීමට වෛද්‍ය සභාව විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇතැයි කරාපිටිය ශීක්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ජයම්පති සේනානායක මහතා පැවැසීය.

රිචඩ් පර්මින් මහතාට හදවත් සැත්කම් කිරීම සඳහා නැවත අනුමැතිය ලබා දීම පිළිබඳ රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් අදාළ අංශ වෙත ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත. රෝහල් අධ්‍යක්ෂ ජයම්පති සේනානායක මහතා විසින් පසුගිය 18 වැනි දින රිචඩ් පර්මින් මහතා විසින් සිදු කිරීමට නියමිතව තිබූ සැත්කම් මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ අවසන් වන තුරු තාවකාලිකව නතර කරන ලෙස දැනුම් දී තිබුණි. එහෙත් එම ලිපිය නිකුත් කොට පැය විසි හතරක් ගතවීමට පෙර එම ලිපිය නැවත ඉවත් කර ගැනීමට රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයාට සිදු විය.

මේ පිළිබඳ අප කළ විමසුමක දී රෝහල් අධ්‍යක්ෂ ජයම්පති සේනානායක මහතා මෙසේ කීය. මේ පිළිබඳ සොයා බලන තෙක් එංගලන්ත ජාතික වෛද්‍යවරයා විසින් කරාපිටිය රෝහලේ දී සිදු කිරීමට නියමිතව තිබූ සැත්කම් නතර කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාගේ උපදෙස් අනුව මම ලිපියක් නිකුත් කළා. නමුත් මේ වෛද්‍යවරයාට සැත්කම් කිරීම සඳහා නැවත අනුමැතිය දුන්නේ හොඳට සොයා බලා බව වෛද්‍ය සභාව කියනවා. ඒ නිසා මේ පිළිබඳ නැවත පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය නොවන බව දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව මීට පෙර මා විසින් නිකුත් කළ ලිපිය ඉවත්කර ගත්තා යැයිද වෛද්‍ය ජයම්පති සේනානායක මහතා කීය.

රිචඩ් පර්මින් නමැති එංගලන්ත ජාතික විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා එංගලන්ත වෛද්‍ය සභාව විසින් නිකුත් කරනු ලබන ( License to practice) බලපත්‍රය නොමැතිව කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලට පැමිණ හදවත් සැත්කම් කරන බවත් මෙය නතර කිරීමට කටයුතු නොකළහොත් ඉදිරියේ දී වෘත්තීය ක්‍රියා මාර්ගයක් ගන්නා බවත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ කරාපිටිය රෝහලේ ශාඛාව විසින් රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත මීට පෙර දැනුම් දී තිබුණි.

විදේශ රටක විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකුට මෙරට සේවය කිරීම සඳහා එරට වෛද්‍ය සභාව විසින් නිකුත් කරනු ලබන බලපත්‍රයක් තිබිය යුතු වුවත් රිචඩ් පර්මින් නමැති විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාට එවැනි බලපත්‍රයක් නොමැති බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ කරාපිටිය ශාඛාව පෙන්වා දී තිබුණි.