ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී සී.ටී ප්‍රනාන්දු මහතාගේ පුත් ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ. මිය යන විට ඒ මහතා 65වන වියේ පසුවිය