විරෝධය පාන්න සරසවි සිසුවියක් ඇඳුම් උනා දැමූ හැටි (Video)

නිවුයෝර්ක් හී පිහිටි කෝර්නල් සරසවියේ සිසුවියක් ඇයගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් අතරතුරදී ඇඳුම් උනා දැමූ පුවතක් වාර්තා වෙනවා. ඇය නමින් ලෙටිටියා චායී. එම විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය රෙබෙක් මැගෝර් විසින් ඇය ඇඳ සිටින ඇඳුම කෙටි වැඩි බවට කල ප්‍රකාශය සහ එය අනුචිත බවට නැගූ චෝදනාවන්න එරෙහිව ඇය මෙලෙස කටයුතු කර ඇති බවට වාර්තා වේ.