ආසියා කණිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය සදහා ජාතික සංචිතය නම්කෙරේ

ආසියා කණිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය සදහා ජාතික සංචිතය නම්කර තිබෙනවා.ජපානයේ පැවැත්වෙන මෙවර තරගාවලියට රටවල් 40කට අධික සංඛ්‍යාවක් නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් එක් වීමට නියමිතයි.

ඊට නම් කර ඇති ජාතික සංචිතයට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් දොලොස් දෙනෙකු ඇතුලත්. මෙම සංචිතය අනුමැතිය සදහා ක්‍රිඩා අමාත්‍යාංශයට යොමුකර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම කණ්ඩායමේ කළමණාකරු ලෙස නම් කර ඇත්තේ ආන්දෝලනයට ලක්වූ අනිල් වීරසිංහ මහතායි. දකුණු ආසියා කණිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ කළමණාකරු ලෙස නම් කර සිටි‍යේද ඒ මහතායි. එහිදී ඇති වූ මතගැටුම් හේතුවෙන් ඔහු පිළිබද ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා දැනුවත් කිරීමටද ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් කටයුතු කළා. ආසියා කණිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ලබන මස 7 වනදා ආරම්භ වීමට නියමිතයි.