ඉන්දියාවේ ගුවන් පාලමක් කඩා වැටී 19 ක් මරුට

ඉන්දියාවේ වරනසී ප්‍රදේශයේ ඉදිකරමින් තිබු ගුවන් පාලමක් කඩා වැටි 19 නෙකු මරණයට පත් වී ඇත එමෙන්ම 30 වැඩි පිරිසක් තුවාල ලබා රෝහල් ගත කර ඇත. වරනසී යනු ඉන්දීය අගමැති මෝඩි ගේ බලය හිමි ප්‍රදේශයක් වන අතර, පාලම තවම ඉදි කෙරෙමින් තිබියදී මෙම කඩා වැටීම සිදු වී ඇත.

එයට ඉදිකිරීමේ නිරත වූ සේවකයින් හා ගුවන් පාලම යටින් ගමන් කරමින් තිබු වාහනද අනතුරට ලක් වී ඇති බවට වාර්තා වේ.