නොරොච්චෝලෙන් පරිසරය වැනසෙන හැටි

නොරොච්චොලේ බලාගාරය සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති පාරිසරික තර්ජන පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නිලධාරීන් පිරිසක් අද(16) එම ප්‍රදේශයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය.

එහිදී අණාවරණය වූ කරුණු සහ මතුව ඇති පාරිසරික තර්ජන පිළිබඳව සොයාබැලීම් කරන ලදී. ඒ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කේන්ද්‍රෙය් විධායක් අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා මෙසේ අදහස් දක්වන ලදී.