ආරක්ෂක නිලධාරියා ඇත්තම හොල්මනක් ෆොන් එකෙන් වීඩියෝ කරලා

අද්භූත දර්ශනයක්ද සටහන්වෙලා ….
ඉබේම දොර හෙලවෙනවා….

ආර්ජන්ටිනාවේ බුවන්ර්ස් අයර්ස් නුවර පාපන්දු ක්‍රීඩාංගනයේ ක්‍රීඩක විවේකාගාරයේ සිදු වූ අද්භූත සිදුවීමක් එම ක්‍රීඩාංගනයේ ආරක්ෂක නිලධාරියා විසින් වීඩියෝ කර තිබෙනවා.

Raul Arguello නමැති ආරක්ෂක නිලධාරියා විසින් ක්‍රීඩක විවේකාගාරයේ දොරක් ඉබේම හෙලෙවෙන අයුරු සිය ජංගම දුරකථනයේ කැමරාවේ සටහන් කරගෙන තිබෙනවා.

නමුත් එම කාමරය තුල එම අවස්ථාවේදී කිසිවකු නොසිටි බවයි එහි සටහන් වී ඇත්තේ. එමෙන්ම මේ පුද්ගලයා විසින් යම් කිසි අද්භූත දර්ශනයක්ද සිය කැමරාවෙ සටහන් කරගෙන තිබීම විශේෂත්වයක්.

මෙම සිදුවීම වාර්තා වන්නේ Tomás Adolfo Ducó Stadium නමැති ආර්ජන්ටිනාවේ සුප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩාංගනය තුලයි.