රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් ජනපති අතපසු කල දේවල් පෙන්වා දෙයි

තවමත් නිසි පිළිතුක් නොලද සංවර්ධන නිලධාරි බදවාගැනීම් සම්බන්ධව හා එම සම්මුඛ පරීක්ෂයේ අසාර්ථකත්වය පිළිබදව ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය අද(18) කරුණු දක්වන ලදී. ඒ ජනාධිපතිතුමන්ට, අගමැතිතුමන්ට, ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා ඇමතිතුමන්ට, අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අසංග දයාරත්න මහතාට, අග්‍රාමාත්‍ය උපදේශක ජේ.දඩල්ලගේ මහතාට ලිපි යොමු කරමිනි.

එම ලිපිවල අඩංගු කරුණු මෙසේ වෙයි.

උපාධිධාරීන් සංවර්ධන නිලධාරි තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම් පිළිබඳ දැන ගැනීම සඳහා.

2017 අගෝස්තු 06 වන දින විශේෂ පුවත් නිවේදනයකට අනුව අයදුම්පත් කැඳවූ සංවර්ධන නිලධාරි පුරප්පාඩු සඳහා මාස නමයක් ඉක්ම ගියද තවමත් බඳවා ගැනීම් සිදු කර නොමැත.
අයදුම්පත් කැඳවූ මොහොතේ සිට අප නිරීක්ෂණය කළ අතපසුවීම් ඔබතුමන්ටත් දැන ගැනීම පිණිස මෙසේ දක්වමු .
 පුවත්පත් නිවේදනයට අනුව, වසර හයක් (2012 සිට) විරැකියාවෙන් පීඩනයට පත්ව සිටි වයස 35ට වැඩි උපාධිධාරීන් අයඳුම් කිරීමට නුසුදුසු ලෙස නම් කොට තිබිණි.
 පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාවල නිරත උපාධිධාරින්ට අයදුම් නොකරන ලෙස සඳහන් කර තිබිණි.
 අප සංගමය මැදිහත් ව සිදුකරන ලද සාකච්ඡා වලට අනුව වයස 35ට වැඩි උපාධිධාරීන් හට අයඳුම් කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දුන්නද, එය පුවත් නිවේදනයකින් දැන්වීමට නොහැකි බව ප්‍රකාශ කරන ලදී.
 අයදුම්පත් කැඳවා මාස 08ක් ගෙවී ගිය පසු (අප්‍රේල් 16 දින සිට) මෙතෙක් උපාධිධාරීන් උදෙසා පවත්වනු ලැබූ අසාර්ථකම සම්මුඛ පරීක්ෂණය ආරම්භ කරන ලදී .
 අමාත්‍යාංශය මගින් නිකුත් කළ අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනයේ නිවැරදිව අයදුම් කළ උපාධිධාරීන් බොහෝ දෙනෙකුගේ නම් සඳහන් ව නොතිබිණි.
 දින දෙකකට පසුව තවත් අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනයක් ප්‍රසිද්ධියට පත් කළ ද, එහි ද නම් සදහන් නොවන උපාධිධාරින් රැසක් විය.
 ඒ අනුව ඊට විසඳුම් ලෙස දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හරහා නැවත ඔවුන් ලියාපදිංචි කරන ලදී.

එතැන් සිට සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී උපාධිධාරීන්ට සිදු වූ අසාධාරණයන් කිහිපයක් මෙසේ දක්වමු.

 පුවත් නිවේදනයේ සඳහන්ව තිබූ වසරක පුහුණු කාලය වසර දෙකක් ලෙස ලිපිවල සඳහන් කර තිබිණි. (අපගේ බලපෑම් හමුවේ පසුව එය වසරක් ලෙස වෙනස් කර ඇත.)
 ගැසට් නිවේදනයට අනුව 2017-08-06 දින දක්වා උපාධිය සම්පූර්ණ කළ උපාධිධාරීන්හට අයදුම් කළ හැකි වූ අතර සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලබන්නේ 2016-12-31 දක්වා උපාධිය සම්පූර්ණ කළ උපාධිධාරීන් පමණක් බව සඳහන් කර තිබිණි.
 දිස්ත්‍රික්ක 25 ට ම එකම ලිපියක් එවීමට අමාත්‍යාංශය අපොහොසත් වූ බැවින් ලිපි ලැබූ උපාධිධාරීන් මහත් අපහසුතාවයකට පත් විය.
 බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයට ලබා යවා තිබූ ලිපියේ රජයේ රැකියාවක් නොකරන බවට දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් රැගෙන එන ලෙස සඳහන්ව තිබූ අතර අනෙක් දිස්ත්‍රික්ක වල පෞද්ගලික අංශයේ හෝ රැකියාවක් නොකරන බවට දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බවට සඳහන් විය.
 රැකියා විරහිත බවට දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ගෙන එය ප්‍රාදේශීය ලේකම් සහතික කළ යුතු බවට උපාධිධාරීන්ට ලැබුණ ලිපිය සඳහන්ව තිබුණ ද, සාම විනිසුරුගේ දිවුරුම් ප්‍රකාශ ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරු සහතික කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර ග්‍රාම නිලධාරීන් ද ඔවුනට එවැන්නක් දන්වා නැති බැවින් දිවුරුම් ප්‍රකාශ නිකුත් කළ නොහැකි බව දන්වා සිටින ලදී. මේ හේතුවෙන් අයදුම් කර මාස 08කට පසු සිංහල අලුත් අවුරුදු සමයේ උපාධිධාරීන්ද, රාජකාරී මට්ටමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු ද, ග්‍රාම නිලධාරීන් ද මහත් අපහසුතාවයකට ලක් විය.
 දින දෙක තුනකට පසු අමාත්‍යාංශය දුරකථන පණිවිඩ මගින් අදාල ආයතන සම්බන්ධකොට විසඳුම් යොදා තිබුණද ඒ වන විට ද උපාධිධාරීන් විවිධ පීඩාවන්ට ලක් ව තිබිණි.

මෙතැන් සිට සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ අවිධිමත් බව වටහා ගත හැකි කරුණු කිහිපයක් මෙසේ දක්වා සිටිමු .

 වයස 35ට වැඩි උපාධිධාරීන්ද, 2017 වර්ෂයේ උපාධිය සම්පූර්ණ කළ උපාධිධාරීන්ද, මූලික සුදුසුකම් සපුරා නොමැති ලෙස ලකුණු දීමේ ක්‍රමවේදය ඉහළින්ම සඳහන්ව තිබූ අතර ඇතැම් දිස්ත්‍රික්කවල ඔවුන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ලක් නොකොට හරවා එවා තිබිණි. උදා- : ගාල්ල, කොළඹ (පසුව අපගේ බලපෑම් හමුවේ ඔවුන්ව සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවන ලදී .නමුත් ඔවුන්ව බදවාගන්නේද යන්න තවම ප්‍රකාශ කර නොමැත.)
 HNDA ඩිප්ලෝමාව උපාධියට සමකර ඇති නමුත් ඇතැම් දිස්ත්‍රික්කවල ඔවුන්වද සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ දී හරවා එවා තිබිණි.
 පෞද්ගලික අංශයේ හෝ රැකියාවක් කළ නොහැකියැයි අමාත්‍යාංශය පැවසුවද ලක්ෂ එකහමාරක් පමණ වැය කිරීමට සිදුව ඇති පශ්චාත් උපාධි සඳහා ලකුණු 10ක් ද, පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා සදහා ලකුණු 07ක් ද, වෙනත් උපාධි සඳහා ලකුණු 06ක් ද, ඩිප්ලෝමා සදහා ලකුණු 04ක් ද, ලබාදී තිබිණි. පෞද්ගලික අංශයේ හෝ රැකියාවක් නොකොට මෙම සුදුසුකම් සපුරා ගැනීමට පාරම්පරික බූදලයක් තිබිය යුතුමය .
 අපොස උසස් පෙළ විෂයක් ලෙස පරිගණක විෂය ඇතුළත් වූයේ ඉතා මෑතක දී වන අතර එම එම විෂය හැදෑරූවන් උපාධිය ලබා ඇත්තේ 2017 වසරේදීය. එයට ද ලකුණු 02ක් හිමි වූ අතර 2017ට පෙර උපාධි ලැබූවන්ට එය කොහෙත්ම එය ගත නොහැකි ලකුණු 02ක් විය.
 මෙම ලකුණු ලබාදීමේ නිර්ණායක තුළ පරිගනක සාක්ෂරතාව සඳහා ලකුණු 15ක් වෙන් කර ඇති අතර පරිගණක භාවිතය එතරම් සුලබ නොවූ යුගයක උපාධිය සම්පූර්ණ කළ 2012 උපාධිධාරීන්ට එය බලවත් අසාදාරණයක් විය.
 විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් යටතට සෞන්දර්ය ඇතුළත්ව නොතිබූ අතර සමස්ත ලංකා ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගත්තද ඊට ලකුණු හිමි නොවී ය.
 ක්‍රීඩා සඳහා ලකුණු 15 ක් වෙන් කර තිබූ අතර ආබාධිත උපාධිධාරීන්ට ද, උපාධිධාරී භික්ෂූන් වහන්සේලාට ද, ආදී ඇතැම් කොටස් වලට එම ලකුණු 15 අහිමිවිය. පාසල් නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා තරග සඳහා 01 ,02, 03 ස්ථාන සඳහා එක ලකුණ බැගින් ලබාදුන්නද, අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා තරග සඳහා එක ලකුණක් හෝ වෙන්කර තිබුණේ නැත.
 පාසල් ශිෂ්‍ය නායක තනතුරු සඳහා ලබාදෙන ලකුණු 04 කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල වලදී දහම්පාසල් ශිෂ්‍යනායක තනතුරු සදහාද ලබා දී තිබිණි.
 මීට අමතරව ඔප්පු කර පෙන්විය නොහැකි වංචනික සහතික ඉදිරිපිට කළ හැකි නිර්නායක රැසකටද, ලකුණු හිමි වූ අතර විරැකියාවෙන් පීඩිතව සිටින ඇතැම් උපාධිධාරීන් එවන් සහතික රැගෙන යන ලදී.( ඇතැම් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල වලින්ද “මරණාධාර සමිතියෙ ලේකම්ව හිටියා කියල ලියුමක් අරන් එන්න” යැයි පැවසූ අවස්ථාද අපට වාර්තා විය.
උදාහරණ – :
• පරිගණක සහතික – ලකුණු 02
• පාසල් ක්‍රීඩා සහතික – ලකුණු 05
• ඩිප්ලෝමා සහතික – ලකුණු 04
• ශිෂ්‍ය නායක සහතික – ලකුණු 04
• ක්‍රීඩා නායක සහතික – ලකුණු 04
• බාල දක්ෂ – ලකුණු 04
• ශිෂ්‍යභට – ලකුණු 04
• රතු කුරුස – ලකුණු 04
• පාසල් සමිති වල ප්‍රධාන නිලතල – ලකුණු 04
• දහම් පාසල් ගුරු සහතික – ලකුණු 03
• මරණාධාර සංගමය ආදී සමාජ සුබසාධක සංගම් වල නිලතල – ලකුණු 03

 එකම සහතිකයට දිස්ත්‍රික්ක 25 තුළ එක් එක් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල වලදී ලකුණු ලබා දී ඇත්තේ විවිධ ආකාර වලට ය.
උදාහරණ- :
• විශාරද උපාධිය සඳහා ඇතැම් ස්ථානවල දී උපාධියක් ලෙස සලකා ලකුණු 06ක් ද, ඇතැම් ස්ථානවල දී ඩිප්ලෝමාවක් ලෙස සලකා ලකුණු 04ක් ද ලබා දී ඇත.
• උපාධියට විෂයක් ලෙස පරිගණක හා ඉංග්‍රීසි විෂය හදාරා ඇති නම් ලකුණු 02 බැගින් ලබා දියයුතු වුවද, ඇතැම් ස්ථානවල එම ලකුණු ලබා දී නොමැත.
• ඇතැම් උපාධිධාරීන්ට සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා ලිපි ලැබෙන විට සම්මුඛ පරීක්ෂණ කාල සීමාව අවසන් ව තිබිණි.

සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ අසාර්ථක බව පිළිගැනීමට ඉහත දැක්වූ කරුණු කිහිපය ප්‍රමාණවත් යැයි සිතමු.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් අසංග දයාරත්න මහතා ජුනි 01දින උපාධිධාරීන් විසිදාහක් සංවර්ධන නිලධාරි තනතුර සඳහා බඳවා ගන්නා බවත්, 2016.12.31 දක්වා උපාධිධාරීන් පිරිසක් බඳවා ගන්නා බවත් මැයි 02 දින මාධ්‍යයට දන්වා තිබිණි. නමුත් බඳවාගැනීමේ ක්‍රමවේදය එහි සඳහන්ව නොතිබුණි. අප සමග කරන ලද සාකච්ඡා වලදී ඔහු ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ උපාධිය ලබාගත් වර්ෂය පදනම්ව රැකියා ලබාදෙන බවයි. නමුත් මේ වනවිට ලකුණු ලැයිස්තු සකසන බවත් ඊට මුවාවී දේශපාලන ලයිස්තු ඇතුලත් කරන බවත් අපට දැනගැනීමට ලැබී ඇත. සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදීම ලකුණු පවසා ඇත්තේ මුල් දිනවල සම්මුඛ පරීක්ෂණයට මුහුණදුන් කළුතර හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක වල උපාධිධාරීන්ට පමණි. මාධ්‍යවලට එසේ පැවසුවද සංගමය හා පැවති සාකච්ඡාවලදී අග්‍රාමාත්‍ය උපදේශකතුමා සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා පැවසූවේ බඳවා ගන්නා ප්‍රමාණය පිළිබඳ අවසන් තීරණය රජය ගන්නා බවයි.

එබැවින්,
1. ජුනි 01 බඳවා ගන්නා නිශ්චිත උපාධිධාරීන් ප්‍රමාණය කොපමණද? එසේ බඳවා ගන්නා පදනම කුමක් ද?

2. ඊට 35 ට වැඩි උපාධිධාරීන් , 2017 උපාධිධාරීන් හා HNDA ඩිප්ලෝමාධාරීන් ඇතුළත් වන්නේද?

3. 2017 නොවැම්බර් 15 විල්ගමුවේ දී ඔබතුමන් පැවසූ පරිදි හා 2018 මාර්තු 03 දින ඔබතුමන් පැවසූ පරිදි මාස හයක් ඇතුළත එනම් සැප්තැම්බර් මස 03ට පෙර සියලු උපාධිධාරීන්ට සංවර්ධන නිලධාරි පත්විම් ලබා දෙන්නේ ද ? (සැයු-: මේ වන වන විට ද මාස දෙකක් ගෙවී අවසන් ව ඇත. සියලු උපාධිධාරීන්ට 2017 වර්ෂය නිම වීමට පෙර රැකියා ලබාදෙනවා යැයි 2017 අප්‍රේල් 01 දින ඔබතුමන් කළ ප්‍රකාශයද, එමෙන්ම උපාධිධාරීන් උපාධිය ලබා මාස 06 කට වඩා විරැකියාවෙන් නොතියන බවට 2016 ඔක්තෝබර් 12 දින අගමැතිතුමන් කළ ප්‍රකාශයද, මේ වන විට මුසාවක් බවට පත් වී ඇත.)

යන ගැටළු සඳහා ගෙන ඇති තීරණය අප සංගමය වෙත කඩිනමින් දන්වන මෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

ස්තූතියි.
මෙයට ,
ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමයේ කැඳවුම්කරු,
තැන්නේ ඤාණානන්ද හිමි