ආගමන විගමන අකුරට වැඩ කිරීම අවසන් වෙයි

කරුණු කීපයක් මුල් කරගනිමින් ආගමන විගමන නිලධාරීන් ඊයේ (17) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක කල අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අත් හැරීමට අද තීරණය කර ඇත. ඒ අමාත්‍යවරයාගෙන් ලැබුන යහපත් ප්‍රතිචාර හේතුවෙන් බව එම සංගමය පවසයි.

මෙම අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් ගුවන් මගීන්ට නියමිත වේලාවට වඩා පැය 3කට පෙර ගුවන් තොටුපොල වෙත වාර්තා කරන ලෙස නිවේදනය කර තිබිනි. කෙසේ නමුත් අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අවසන් වීමෙන් පසු ගුවන්තොටුපල සේවා සාමාන්‍ය පරිදි සිදු වන බවට වාර්තා වේ.