ඉරාජ්ට රණවිරුවන්ගෙන් ලැබුණු වටිනාම දේ

ඉරාජ් ගැන පහුගිය දිනවල කතාවුණේ ඔහු ආබාධිත රණවිරුවන් උදෙසා විවිධ සත්කාරක ක්‍රියාවන් කිහිපයක් සිදු කළ නිසා. එහි තවත් අංගයක් ලෙස ඔහු රණවිරු උපහාර ගීයක් නිර්මාණය කර තිබුණා. ඔහු එම ගීතය තුළින් උපයන සෑම මුදලක්ම ආබාධිත රණවිරුවන් උදෙසා වෙන්කරන බව ඔහුගේ සමාජජාලා ගිණුම්වල සටහන් යොදා තිබුණා. මේ ක්‍රියාව නිසා ඉරාජ්ට පහුගිය දිනෙක රණවිරුවරන්ගෙන් සම්මානයකුත් ලැබී තිබෙනවා.

නමුත් මේ ගීතයට හිතුව තරම් ප්‍රතිචාර නොලැබුණු බව ඉරාජ් තමන්ගේ ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් යොදා තිබෙනවා. ඉරාජ්ගේ අනෙකුත් ගීත සඳහා වීව්ස් විශාල වශයෙන් ලැබී තිබුණත් මේ ගීතයට ඒ ආකාරයෙන් වීව්ස් නොලැබුණු එක ගැන ඔහු ෆේස්බුක් ගිණුමට අපූරු සටහනක් යොදා තිබුණා.

එම සටහන සහ ඡායාරූප පහතින්..

2018-05-22-iraj-1 2018-05-22-iraj-2 2018-05-22-iraj-3