වැඩබලන අගවිනිසුරු ලෙස ඊවා වනසුන්දර මහත්මිය දිවුරුම් දෙයි

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ඊවා වනසුන්දර මහත්මිය වැඩබලන අගවිනිසුරු ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

ඊයේ(23) ජනාධිපති නිල නිවසේදීය.

මේ අවස්ථාව සඳහා ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා ද සහභාගී විය.