කෝප් කමිටු අදහස රටට කියන්න – බන්දුල

මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුතුවේදී රටට අහිමිවූ කෝටි 5400 ක මූල්‍ය අලාභය .පිළිබඳව කෝප් කමිටුව නියෝජනය කරන සාමාජිකයන්ගේ අදහස රටට කිව යුතු යැයි හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අද (30දා) ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව එම කමිටුව නියෝජනය කරන සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත, වීරකුමාර දිසානායක, සුනිල් හඳුන්නෙත්ති, ලසන්ත අලගියවන්න, මහින්ද අමරවීර යන මහත්වරුන්ගේ අදහස රටට කිවයුතු බව ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

කොළඹ පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේ, එම සිද්ධිය පිළිබඳව ඉතා පුළුල් අධ්‍යනයක් සිදුකළ තමාට කෝප් කමිටුව ඉදිරියේ සාක්ෂි ලබාදීමට අවස්ථාවක් ලබා නොදුන් බවයි.

Leave a Reply