ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිතය ජුනි මැද වනවිට ඇ.ඩොලර් බිලියන 11 ක්

මේ වනවිට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 9.1 මට්ටමේ පවතින ශ්‍රී ලංකාවේ දළ විදේශ සංචිතය ජුනි මාසයේ මැද වන විට ඇමෙරිකානු එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 11 පමණ ඉහළ යනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා ප්‍රකාශ කෙළේය.

මේ අන්දමට රටේ දළ නිල විදේශ සංචිතය ඉහළයෑමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශීය අංශයේ ප්‍රගතියක් පෙන්වන බව ද මහ බැංකු අධිපතිවරයා වසර 2014 පැවැති දළ නිල විදේශ සංචිතය ඩොලර් බිලියන 8. 2ක් වූ බව ද සිහිපත් කෙළේය.

මේ අන්දමට මෙරට දළ විදේශ සංචිතය ඉහළයෑමට ලබන මාසයේ මැද වන විට රටට ලැබෙන ඩොලර් ප්‍රමාණයයන් පිළිබඳව පැහැදිලි කළ මහ බැංකු අධිපතිවරයා මෙසේද කියා සිටියේය.

වසර 2016 – 2019 ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල විසින් මෙරටට ලබාදීමට නියමිත විස්තීරණ ණය පහසුකම් මීළඟ කොටස මේ ජුනි මාසයේ මුල් භාගයේ දී ලැබීමට නියමිතය. එය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 250කි. 2018 ජුනි මාසයේ දෙවැනි සතිය තුළදී. හම්බන්තොට වරාය දීර්ඝකාලීන පදනම මත බදුදීම යටතේ ලැබිය යුතු අවසන් වාරිකය ලැබීමට නියමිතය. එය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 585කි. එමෙන්ම 2018 ජුනි මැද වනවිට එ.ජ.ඩොලර් බිලියන 1.0ක වටිනාකමකින් යුත් ඒකාබද්ධ ණය පහසුකම ලබා ගැනීමට ද හැකිවනු ඇත. මේ කරුණු මත අප රටේ විදේශීය සංචිතය ඉහළයෑම නිසා දැනට වඩා රුපියලේ අගය අවප්‍රමාණය වීම වැළැක්වීමට වුව මහ බැංකුව සූදානම් බවද අධිපතිවරයා සඳහන් කෙළේය.