“එළ ඩබල” වැඩ ඉවරයිලු

ජගත් ඇපලදෙණියගේ කුළුඳුල් සිනමා නිර්මාණය “එළ ඩබල” චිත්‍රපටයේ වැඩ කටයුතු අවසන් වී ඇති බව ආරංචි වනවා. අභාවප්‍රාප්ත ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී විජය නන්දසිරි මහතා අවසන් වරට රංගන දායකත්වය ලබා දී ඇති එළ ඩබල චිත්‍රපටය සඳහා රොනී ලීච්, මානෙල් වානගුරු, ශිරෝමිකා ප්‍රනාන්දු, රුවංගි රත්නායක, නිල්වලා විශ්වමාලි ඇතුළු රංගන ශිල්පීන් රැසක් රංගන දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා.

“එළ ඩබල” එක් සමාන රූපයෙන් යුත් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙක් වටා ගෙතුනු හාස්‍යයෝත්පාදක චිත්‍රපටයකි.