සිය ගණනක් නිරුවතින් පාපැදි සවාරියක් ගිය හැටි (Video)

පසුගියදා එංගලන්තයේ බ්‍රින්ටොන් හීදී අපූරු පාපැදි සවාරියක් පැවැත්වුනා. 500 කට අධික මෙම සවාරියට සහභාගී වෙලා සිටි අතර, සියළුම දෙනා නිරුවතින් පාපැදි සවාරියේ ගිහිං තිබුනා.

2007 වසරේ සිට වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මෙම පාපැදි සවාරියේ අරමුණ වන්නේ මං මාවත්වල පාපැදිකරුවන් ධාවනය කිරීමේදී ඇතිවන අවධානම පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමයි.