දූෂිත දේශපාලකයින් පත් කරගැනීම ගැන ජනතාව වගකිව යුතුයි

දූෂිත දේශපාලකයින් තෝරා පත් කරගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාව වගකිව යුතු බව චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීවරයා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ වැඩි වශයෙන් මුදල් වියදම් කරමින් ප්‍රතිලාභ ලබාදෙන පුද්ගලයින්ට ඡන්දය ලබාදීමට ඡන්ද දායකයින් කටයුතු කිරීම කණගාටුවට කරුණක් බවයි.

පස්සර ප්‍රදේශයේ ජනහමුවක් අමතමින් චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීවරයා මේ බව පැවසීය.