ගංවතුර-නායයෑම් සහන දෙන්න යුරෝපා සංගමයෙන් රු. ලක්ෂ 290ක්

ශ්‍රී ලංකාවට පසුගිය දිනවල බලපෑ දරුණු ගංවතුර සහ නායයෑම් තත්ත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට කඩිනම් සහන සැලසීම සඳහා යුරෝ 160,000 (ශ්‍රී ලංකා රුපියල් ලක්ෂ 290) ක මානුෂීය ආධාරයක් ලබාදීමට යුරෝපා සංගමය තීරණය කරයි.

ගංවතුර තත්ත්වයෙන් දැඩිලෙස පීඩාවට පත් දිස්ත්‍රික්ක 7කට අයත් පුද්ගලයින් 17,500 දෙනෙකුට පමණ මෙමඟින් ප්‍රතිලාභ හිමිවන බවද නිවාස අහිමිවූවන්ට එහිදී ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන බවද ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින සඳහා වන යුරෝපා සංගම් තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

මේ වනවිට තාවකාලික සහ අවතැන් කවුරුවල වෙතෙ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රතුකුරුස සමාජය සඳහා මෙම අරමුදල් යොමුකරන අතර විපතට පත් ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගතහැකි වන පරිදි මෙම අරමුදල මුදල් වශයෙන් බෙදාහරින බවද අපිරිසිදු ළිං පිරිසිදු කිරීම හරහා පිරිසිදු ජලය හා සනීපාරක්ෂාව සැලසීම කෙරෙහි මෙහිදී වැඩි අවධානයක් යොමු කරන බවද එම තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

ප්‍රථමාධාර සහ වෛද්‍ය සේවා ද ඔවුන් වෙනුවෙන් පිරිනමන අතර ජලයෙන් බෝවන රෝගවලින් වැළකී සිටීම සඳහා සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ සැසි ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබේ.

ජාත්‍යන්තර රතුකුරුස සහ රතුචන්ද්‍ර සංගම් අන්තර්ජාතික සම්මේලනයේ ආපදා සහන හදිසි අරමුදල සඳහා යුරෝපා සංගමය ලබාදෙන සමස්ත දායකත්වයේ එක් අදියරක් ලෙස මෙම අරමුදල පිරිනමයි.

පසුගිය මැයි මස 19 වැනි දා සිට නිරිත දිග මෝසම් තත්ත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවලට අධික වර්ෂාවක් පතිත වූ අතර එමඟින් විවිධ ස්ථානවල ගංවතුර සහ නායයාම් තත්ත්වයන් ඇතිවිය. ජාතික ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත්කර තිබෙන තොරතුරුවලට අනුව දිස්ත්‍රික්ක 19ක පුද්ගලයින් 175,000කට ආසන්න පිරිසක් මෙමඟින් පීඩාවට පත්වූ අතර පුද්ගලයින් 26 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වූහ.

පුත්තලම, ගම්පහ, රත්නපුර, කොළඹ, කුරුණෑගල, කළුතර සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කවලට මෙම වර්ෂා තත්ත්වය හේතුවෙන් දැඩි බලපෑම් එල්ල විය.

ආපදා සහන හදිසි අරමුදලට සහයෝඟය ලබාදීම සඳහා යුරෝපා සංගමය, ජාත්‍යන්තර රතුකුරුස සහ රතුචන්ද්‍ර සංගම් අන්තර්ජාතික සම්මේලනය සමඟ යුරෝ මිලියන තුනක මානුෂීය ආධාර ගිවිසුමකට එළඹ තිබෙන අතර ආපදා සහන හදිසි අරමුදල් විධිමත් ලෙස ජාත්‍යන්තර මට්ටම දක්වා යොමු නොවන කුඩා ප්‍රමාණයේ ආපදා සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන් කෙරේ.