ඇමතිවරු වැඩි කිරීමෙන් ආණ්ඩුවට වහගන්න බැරි දෙයක් දිනේෂ් කියයි

අමාත්‍යවරුන් ගණන තවදුරටත් වැඩි වීමෙන් රටට හෝ ජනතාවට අත්වන කිසිදු සෙතක් නොමැති බව. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පවසනවා. එහි පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන කියා සිටියේ රට මුහුණපා ඇති ආර්ථික අර්බුද මෙවැනි තීරණ මගින් තවත් උග‍්‍ර වන බවයි.

ආණ්ඩුවේ බංකොලොත්භාවය මෙවැනි ක‍්‍රියා මගින් මගහරවා ගත නොහැකි බවද පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නා.