භූමිතෙල් මිලට එකඟයි – ධීවර වෘත්තීය සමිති

ධීවර යාත්‍රාවලට යොදන ලිහිසි තෙල් මිල අඩු කරන බවට විෂය භාර අමාත්‍යවරයා. පොරොන්දුවක් ලබා දුන් බැවින් භූමිතෙල් ලීටරයක් රුපියල් 70කට ලබාදීමේ රජයේ තීරණයට එකඟ වන බව සමස්ත ලංකා ධීවර ජනතා වෘත්තීය සමිතිය සඳහන් කරයි.

මේ අනුව භූමිතෙල් මිල අඩු කරන  ලෙස තම සංගමය ගෙන ගිය විරෝධතා ව්‍යාපාර නවතා දමන බවද එම සංගමයේ ලේකම් අරුණ ශාන්ත මහතා සඳහන් කළේය.

ලිහිසි තෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 800ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන බවත්, එම මුදලින් රුපියල් 180ක් අඩු කිරීමට විෂය භාර අමාත්‍ය විජිත් විජිතමුණි සොයිසා මහතා පොරොන්දු වූ බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

ආණ්ඩුවේ සහනාධාර නොපිළිගන්නා බවත්, ධීවරයන්ට අවශ්‍ය භූමිතෙල් හා ඩීසල් පෙර මිලටම ලබාදිය යුතු බවත් සමස්ත ලංකා පොදු ධීවර සම්මේලනය සඳහන් කරයි.

පෙර මිලට ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා මෙතෙක් සිදුකළ විරෝධතා ව්‍යාපාර ඉදිරියේදී දැඩි කරන බවද එම සංගමයේ ජාතික සංවිධායක රත්න ගමගේ මහතා සඳහන් කළේය