යුරෝ 4 ජූලි සිට වෙළෙඳ පොළට

වෙළෙඳ පොළේ පවතින සුපිරි ඩීසල් සහ ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් වෙනුවට යුරෝ 4 සම්මත පෙට්‍රල් සහ. ඩීසල් ජූලි මස සිට වෙළඳ පොළට නිකුත් කිරීමට නියමිත බව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් උපාලි මාරසිංහ මහතා පවසා තිබේ.