ආණ්ඩුව සමාජ මාධ්‍ය තහනම් කිරීමට උපදෙස් ගනිමින් සිටිනවා – ඩලස්

ආණ්ඩුව සමාජ මාධ්‍ය තහනම් කිරීමට නීති උපදෙස් ගනිමින් සිටින බවට තොරතුරු වාර්තාවී ඇතැයි. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පැවසීය.

ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යවලට පනවා තිබෙන සීමාවන් හේතුවෙන් පළකළ නොහැකි වත්මන් ආණ්ඩුවේ දුර්වලකම් සමාජ මධ්‍යවලින් හෙළිදරව් කිරීම නිසා ආණ්ඩුවට සමාජ මාධ්‍ය ගැටලුවක් වී තිබෙන බවද මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය.

මේ හේතුවෙන් ඉදිරියේදී සමාජ මාධ්‍යවලට සීමාවන් පැනවීම සඳහා ආණ්ඩුවේ සැලැස්මක් තිබෙන බවත්, මේ සම්බන්ධව නීතිමය තත්ත්වය විමසා තිබෙන බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය.