විශ්ව බලන්න පියුමිලා ගිහින් .! (PHOTOS)

නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයේ ජාතික අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් ලෙස කටයුතු කරන විශ්ව පෙරේරා අසනීපව රෝහල් ගත කරන සිටිනවා. ඔහු රෝගී තත්වය පිලිබදව විමසීමට පියුමි හංසමාලි ඇතුලි නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ කිහිප දෙනෙක් රෝහලට ගොස් තිබුනා.

එම අවස්තාවේ ඡායාරූප පහතින්,